สยามกีฬา สยามสปร์อต ประวัติความเป็นมาบริษัท

ประวัติความเป็นมาบริษัท สยามกีฬา สยามสปร์อต ชินดิเคท จำกัด มหาชน

ปี 2542 : จุดเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท วรรคสรโปรโมชั่น จำกัด ทั้งหมด

จากนั้นก็เริ่มแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมา PGSLOT เพื่อที่จะปรับโครงสร้างหนี้สินต่างๆกับสถาบันทางการเงิน

ปี 2543 : จากนั้นก็รับโครงสร้างหนี้สินต่างๆกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้การขาดทุนจากการรู้สึกว่าด้อยค่าของที่ดินซึ่งจะมีมูลค่า 88.6 ล้านบาท สล็อต แต่งตั้งกรรมการมีอำนาจเพิ่ม 1 คนคือ นายวิลักษณ์ โหลทอง

ปี 2544 : ต่อมาก็เริ่มจัดการออกหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับสปอร์ตแมน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่ 5 ต่อมาก็เริ่มทำการวางจำหน่ายเดือน กันยายน เป็นต้นมา จากนั้นก็จะได้รับสิทธิ์จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลยทีเดียว ให้กลายเป็นผู้จัดการที่ดูแลในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก

 หรือฟุตบอลมืออาชีพนั่นเอง) เป็นระยะเวลา 5 ปี ก็คือตั้งแต่ปี 2544 PG SLOT จนถึง ปี2548

ปี 2545 : มีการประชุมวิสามัญ สำรหับผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ในปี 2545 

สยามกีฬา

ได้มีการลงมติให้เกิดการลาออก ใบสำคัญและได้แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 11,550,000 หน่วย โดยมีการออกให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆคน จากเดิมเนี่ย จะออกจำนวน 10,500,000 หน่วย ในส่วนของราคาหน่วยละ ศูนย์บาท เท่านั้น สำหรับอายุใบสำคัญจะแสดงสิทธิประมาณ ห้า ปี โดยจะมีอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญการแสดงสิทธิ หนึ่ง หน่วย สมัครpgslot ที่จะสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ หนึ่ง หุ้น ในราคาหุ้นละสิบ บาท จากนั้นก็จะออกให้แก่กรรมการ ทุกๆท่าน และพนักงานทุกๆคน จำนวนประมาณ 1,050,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ ศูนย์บาท เท่านั้น สำหรับอายุใบสำคัญการแสดงสิทธิ ห้า ปี สำหรับอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญการแสดงสิทธิ หนึ่ง หน่วย จะสามารถซื้อหุ้นสามัญ ได้ หนึ่ง หุ้นในราคาหุ้นละประมาณ สิบห้า บาท และต่อมาก็ได้นำใบสำคัญการแสดงสิทธิ และได้เข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในวันที่ 3 กันยายน ปี 2545

ในการประชุมวิสามัญสำหรับผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อปี 2545

ได้มีการลงมติให้มีการเพิ่มทุนการจดทะเบียนจาก 105 ล้านบาท เป็นทุนจากการจดทะเบียน จำนวน 220.5 ล้านบาท

เมื่อ ปี 2546 : การประชุมวิสามัญผู้สำหรับผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อปี 2546 

ได้มีการลงมติอนุมัติให้ทางบริษัทได้มีการดำเนินการโอนเงินเพื่อที่จะสำรองตามกฎหมาย จากนั้นส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการชดเชย หรือว่าจะเป็นผลขาดทุนสะสม ของบริษัทแห่งนี้จะอยู่ที่จำนวน 167.51 ล้านบาท

การประชุมวิสามัญสำหรับผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 เมื่อปี 2546 

ได้มีลงมติให้มีการเปลี่ยนมูลค่าที่ถูกตราไว้ของราคา หุ้นสามัญจากเดิมจะอยู่ที่มูลค่า ตราไว้ประมาณ หนึ่ง หุ้นมูลค่าหุ้นละ สิบ บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ หนึ่งบาท

เมื่อปี 2547 : การประชุมวิสามัญสำหรับผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2547 

ได้มีการลงมติให้ออกใบสำคัญการแสดงสิทธิที่จะทำการซื้อหุ้นสามัญในครั้งที่ สอง สล็อตออนไลน์ จำนวนประมาณ 82,850,520 หน่วย โดยประมาณ 50,000,000 หน่วย ได้ถูกเสนอขาย ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นเพิ่ม หรือซื้อทุน ในจำนวน 50,000,000 หุ้น และในจำนวน 62,850,520 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมๆ โดยที่ใบสำคัญการแสดงสิทธิ หนึ่ง หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ หนึ่ง สามารถที่จะซื้อหุ้นในราคา 5.5 บาท สำหรับอายุใบสำคัญการแสดงสิทธิ เจ็ด ปี

ต่อมาก็ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อที่จะเพิ่มทุนให้กับประชาชนในรูปแบบทั่วไป จำนวน 50,000,000 ในส่วนของราคาหุ้นในราคาหุ้นละ 6.10 บาท ต่อมาก็ได้คิดเป็นเงินที่ได้จากการขายหุ้นในรูปแบบสามัญและได้มีการเพิ่มทุนจำนวน 305,000,000 บาท

เมื่อปี 2548 : การประชุมสามัญสำหรับผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 

ได้มีการลงมีมติให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเพื่อที่จะทำการเพิ่มเติม และสำหรับผลการดำเนินงานเมื่อปี 2547 โดยจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ณ จุดนี้ จะเป็น จำนวน 241,698,800 ในส่วนของหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จะเป็นจำนวนเงิน 19,335,904 บาท

เมื่อปี 2549 : เมื่อบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านธุรกิจและได้ทำการจัดการโครงสร้างผู้บริหารใหม่ดังต่อไปนี้

โครงสร้างธุรกิจ

•   บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคทสยามกีฬา

ดำเนินธุรกิจด้านหนังสือพิมพ์สยามกีฬา

และเว็บไซด์กีฬาสยามกีฬา

•   บจ.สยามสปอร์ต เทเลวิชั่นสยามกีฬา 

ดำเนินธุรกิจด้านสยามกีฬารายการทีวีกีฬาสยามกีฬา

•   บจ.สยามสปอร์ตบุ๊คส์สยามกีฬา 

ดำเนินธุรกิจด้านสยามกีฬานิตยสารและสยามกีฬาพ็อกเก็ตบุ๊คส์กีฬา

•   บจ.สยามสปอร์ต ออร์กาไนเซอร์สยามกีฬา 

ดำเนินธุรกิจสยามกีฬาด้านการจัดอีเว้นท์กีฬาสยามกีฬา

•   บจ.สยามสปอร์ต มีเดียแมเนจเม้นท์สยามกีฬา 

ดำเนินธุรกิจด้านสยามกีฬาบริหารสื่อในกลุ่มสยามกีฬา

•   บจ.อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์สยามกีฬา

ดำเนินธุรกิจด้านสยามกีฬาสิ่งพิมพ์ ทีวี อีเว้นต์ ด้านบันเทิงสยามกีฬา

   โครงสร้างผู้บริหาร มีการปรับเปลี่ยนสยามกีฬาดังนี้

นายระวิ โหลทอง ซึ่งท่านจะเป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท

นายวิลักษณ์ โหลทอง ซึ่งท่านจะเป็นประธานกรรมการของบริษัท

นายพงษ์ศักดิ์ ผลอนันต์ ซึ่งท่านจะเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท

นายอดิศัย วารินทร์ศิริกุล ซึ่งท่านจะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท

นายวรรคสร โหลทอง ซึ่งท่านจะเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท

 เมื่อ ปี 2550 : ได้มีการดำเนินรายการทีวีดาวเทียมกีฬาสยามกีฬา 24 ชั่วโมง โดยได้ทำการเริ่มออกอากาศ เผยแพร่ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2550 โดยได้ทำการติดตามรับชมจากสยามกีฬาจานดาวเทียมสามารถช่อง NBT 19 สยามกีฬาชื่อช่องสยามกีฬาทีวี

ได้ทำการดำเนินรายการโต๊ะข่าวสยามกีฬาโดยสยามกีฬา ทางโทรทัศน์ช่อง 9 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-06.00 น. สยามกีฬาโดยเริ่มออกอากาศสยามกีฬาตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2550

ได้เซ็นสัญญาเป็น Media Partner 

สยามกีฬากับคณะกรรมการการจัดการแข่งขันสยามกีฬาซีเกมส์ที่จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมวิสามัญสำหรับผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อปี 2550

ได้มีการลงมีมติให้ออกใบสำคัญการแสดงสิทธิที่จะสามารถซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ สาม ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนประมาณ 44,910,000 หน่วย และออกใบการแสดงสิทธิสยามกีฬาที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ สองให้แก่กรรมการและ/หรือ สยามกีฬาพนักงานจำนวน 13,000,000 หน่วย

  เมื่อปี 2551 : ได้ทำการใบสำคัญการแสดงสิทธิที่จะสามารถซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 (SPORT-W3) สยามกีฬา ได้รับการอนุมัติให้เข้า สยามกีฬาซื้อขายได้ในตลาด หลักทรัพย์ สยามกีฬาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการสยามกีฬากำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/ เมื่อปี 2551 มีมติจ่ายเงินปันผลสยามกีฬาระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดสยามกีฬาจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน 2551

เมื่อปี 2552 : บริษัทได้รับลิขสิทธิ์สยามกีฬาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยสยามกีฬาพรีเมียร์ลีกรวมระยะเวลา 5 ปี

มีการปรับโครงสร้างธุรกิจสยามกีฬาใหม่บางส่วน โดยมีการโอนย้ายธุรกิจสยามกีฬาการรับจ้างจัดอีเว้นท์กีฬา จากบริษัท สยามกีฬาสยามสปอร์ดออร์กาไนเซอร์ จำกัด มาให้บริษัทสยามกีฬาสยามสปอร์ตมีเดียแมเนจเม้นท์ จำกัดสยามกีฬา เพื่อเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจสยามกีฬาให้กว้างขึ้น สำหรับสยามสปอร์ตออร์กาไนเซอร์ หยุดกิจการไปสยามกีฬา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 และรอชำระบัญชี 

เมื่อปี 2553

บริษัท สยามกีฬาสยามสปอร์ตเทเลวิชั่น จำกัด ได้จัดตั้งสถานีทีวีดาวเทียมเพิ่มขึ้น 2 ช่องคือ สยามกีฬาช่อง ฟุตบอลสยามทีวี ออกอากาศวันที่ 1 กรกฎาคม เนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลสยามกีฬาในประเทศเป็นหลัก และ สยามกีฬาช่องสตาร์ซอคเกอร์ทีวี ออกอากาศ วันที่ 1 สิงหาคม เนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลสยามกีฬาต่างประเทศเป็นหลัก

บริษัท สยามกีฬาสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งสำนักงานภูมิภาคขึ้นสยามกีฬาประกอบด้วย เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ศรีสะเกษ และสุราษฎร์ธานีสยามกีฬา เพื่อจัดส่งนักข่าวไปประจำและ สยามกีฬารายงานข่าวฟุตบอลอาชีพและจัดส่งฝ่ายการตลาดสยามกีฬาไปประจำเพื่อขยายตลาดหนังสือพิมพ์สยามกีฬาในต่างจังหวัด

เมื่อปี 2554

สยามกีฬาบริษัทได้ย้ายช่องทีวีดาวเทียมทั้ง 3 ช่องสยามกีฬาไปอยู่บนแพลทฟอร์มของ ทรูวิชั่น

บริษัทสยามกีฬาได้เปลี่ยนแปลงการจัดตั้งสำนักงานสยามกีฬาภูมิภาคใหม่เป็น 6 แห่ง ประกอบด้วย สยามกีฬาสงขลา สยามกีฬาภูเก็ต สยามกีฬาเชียงใหม่ สยามกีฬาพิษณุโลก สยามกีฬาขอนแก่น และสยามกีฬาบุรีรัมย์

บริษัทสยามกีฬาได้รับสิทธิในการบริหารการถ่ายทอดสดการแข่งขันสยามกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ

ไทยแลนด์ลีกจากสมาคมสยามกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 ปี (2555-2557)

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม settrade ความรู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

SLOT GAME

SLOT GAME เกมสล็อต ที่มีรูปแบบที่แปลกตา และน่าสนใจเป็นอย่างมาก ในหมู่นักพนันสล็อต และยังมีเกม ให้เลือกเล่นมากกว่า 85 เกม++ ยังมีอะไรใหม่ ๆ อีกมากมาย และ PG มีเกมสล็อตทุกอย่างที่คุณต้องการ ทุกเกมของ จะทำให้คุณตื่นเต้น และประสบการณ์ จะทำให้คุณประทับใจ

คุณจะมีเวลาเพลิดเพลิน กับเกมคาสิโนออนไลน์ ที่เข้มข้น และน่าตื่นเต้นของเราได้คัดสรร เฉพาะเนื้อหา คาสิโนออนไลน์ ที่ดีที่สุด อย่างเชี่ยวชาญ และมีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลิน ในการเล่นเกมของคุณ

ดาวน์โหลด

เพื่อความสะดวก ในการเล่น สล็อตออนไลน์ นักพนันทุกท่าน ต้องทำการ ดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน PG  เพื่อติดตั้ง แอพในมือถือของท่านก่อน โดยสามารถ ดาวน์โหลด พีจีสล็อต ได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod

โดยการ สแกน QR-Code เพื่อดาวน์โหลด และทำตามขั้นตอนที่เราได้ อธิบายไว้ให้ท่านเข้าใช้ได้ง่าย ชัดเจนครบทุกขั้นตอน สามารถติดตั้ง แอพพลิเคชั่น PG ลงบนมือถือได้แล้ว ท่านจะไม่พลาด การเล่นเกม สล็อตมือถือ แล้วมาสนุกด้วยกัน

เครือข่ายใหญ่ของเรา เป็นเว็บ คาสิโน ระดับประเทศ อย่าง UFABET และ PGSLOT ความด้วยเชี่ยวชาญ ของผู้ร่วมก่อตั้ง รวมถึงทีมงาน และศิลปิน ด้วยการนี้เลยทำให้ผู้คนทึ่งกับ กราฟฟิค ที่ได้สร้างขึ้นมา เป็นภาพที่สวยงาม แต่ยังคงความเป็น เกมสล็อต และเราพร้อมแล้วที่จะให้ทุกคน ได้สัมผัส กับ สล็อตออนไลน์ jokerslot ยุคใหม่ แนวเกมรูปแบบไม่ซ้ำไคร ของวงการ เว็บพนัน ออนไลน์

เครือของเรา ยังมี การพนัน ออนไลน์ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น, SLOTXO , UFABET , SA GAMING , SEXY BACCARAT , JOKER GAMING ไครที่เป็นนักพนันตัวจริง จะต้องรู้จักเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้ และจะมีเอเย่นนำมาเปิดเว็บไซต์ เพื่อให้นักพนันทุกท่าน ได้เลือกเข้าใช้บริการ โปรดระวัง! เว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงการโดนโกง ควรเช็คเครดิตเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนเข้าใช้บริการ

เกม สล็อต แต่ล่ะเกมในยุคสมัยนี้ มีรูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไป วิธีการเล่นก็จะแตกต่างเช่นเดียวกัน โบนัส แจ็คพอต ในเกม ก็มีมาก มีน้อย ขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติ ไม่ประมาท รับโบนัสใหญ่จากเราไปแบบไม่จำกัด ขอให้ทุกท่านโชคดี! ufabet

ลืม เกมสล็อต ในรูปแบบเดิมไปได้เลย เมื่อท่านได้รู้จักกับ PG เกมสล็อตออนไลน์ ในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ส่งตรงมาจาก ประเทศอังกฤษ และได้รับ ความนิยม มาอย่างต่อเนื่อง ในตัวเกมมี อนิเมชั่น ที่ทำออกมาได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ และไม่เหมือนไคร และยังมีค่ายเกมที่น่าสนใจ อย่าง JOKER , EPICWIN , SLOTXO สะดวกมากขึ้นเพราะ สามารถเล่นผ่าน มือถือ ได้เลย พบปัญหา สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง